Sveiki apsilankę mielame vaikų lopšelyje - darželyje Sadutė

Maitinimas

maitinimas

Prašome susipažinti su maitinimu mūsų darželyje

Išlaidų detalizavimas už 2016 metus

Prašome susipažinti

Parsisiųsti...

Finansinės ataskaitos už 2016 metus

Prašome susipažinti, parsisiunčiant pdf dokumentą.

More...

Ataskaita apie darželio finansinus rodiklius už 2015 metus

Darželio 2015-2016 m.m. veiklos planas

Parsisiuntimui paspauskite paveikslėlį

2013-2017 m.m. strateginis veiklos planas

Parsisiuntimui paspauskite paveikslėlį

Informacija apie atlyginimus 2016 1 ir 2 ketvirtyje

Prašome susipažinti

Administracija

Sveikatos ministerijos įsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M.
LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO
IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ
SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964
Vilnius INFORMACIJAI

Informuojame apie lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus 2015 metų II ir III ketvirčiais.

Administracija

Sadutė sveikina Jus

Apie Sadutę

Lopšelis - darželis, įkurtas 1963 metais. Jame sudarytos puikios sąlygos vaikų ugdymui.

Kolektyvas sukurtas darnus ir kūrybingas.
Įstaigoje dirba 10 pedagogių. 7 iš jų turi vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. 2 - metodininko kategorijas.

Darželio direktorė - Dalia Kulionytė.

Darželyje yra 6 grupės: ,,Kiškučių", ,,Boružėlių", ,,Drugelių", ,,Pelėdžiukų", ,,Dainorėlių" ir ,,Kačiukų".

Čia ugdomi vaikai nuo 1,5 metų iki 7-ių.
Yra priešmokyklinio ugdymo grupė.

Lopšelis - darželis ,,Sadutė" dirba kompleksinio ugdymo metodu.
Kuriant vaikų ugdymui palankią aplinką, pasirenkant priemones, mūsų įstaigoje atsižvelgiama į visų vaikui svarbių kompetencijų (gebėjimų) harmoningo plėtojimo svarbą.

Ypatingas dėmesys skiriamas tokių vaiko gebėjimų ugdymui, kurie svarbūs realiam asmens gyvenimui ir ugdymosi tęstinumui.

Tėvų pageidavimu darželyje veikia šokių būrelis. Pas mus dažnai vyksta geriausių scenos meistrų spektakliukai ir koncertai vaikams. Turime gražių švenčių tradicijų, į kurias kviečiame ugdytinių tėvelius ir kitus šeimos narius.

Sadutė atšventė savo 50 gimtadienį

Sadutė siekia

Išminties * susikaupimo
Santarvės * vienybės
Tvirtumo * paslaugumo
Supratimo * nuoširdumo
Drąsos * ištvermės
Tikėjimo * pasitikėjimo
Savarankiškumo * dvasingumo
Kilnumo * pilnatvės
Kūrybiškumo * saikingumo
Pasiaukojimo * gailestingumo
Dosnumo * darnos
Taikos * Meilės * Vilties*

A. Mačiuika:

Gimtą žemę mylėk,
Jos upes ir miškus,-
Tą vienintelį dangų
Virš savo galvos.

Gimtą kalbą mylėki,
Jos pagalba
Pasaulį pažinsi,
Jos dainų niekada neužmirši.

Žmones mylėk!
Tik meilė atveria kelią į širdį,
Ir dirbki kitiems,
O ne sau.

Informacija tėveliams apie naujai patvirtintus įkainius

Prašome susipažinti su 2014.10.22 dienos Vilniaus miesto tarybos sprendimu apie įkainius:

​Parsisiųsti dokumentą...

Informacija apie 2014 metų III ketvirčio atlyginimus

Informacija tėveliams

Dėkojame Jums už paramą!

Gerb. Tėveliai,

Dėkojame Jums, už suteiktą paramą darželiui pervedant 2 proc.
pajamų mokesčio darželio reikmėms. Ir šiais metais tikimės Jūsų geranoriškumo paremiant darželį.

2010 metais gavome 13488 Lt.
Panaudojome :
„ Boružėlių “ grupės patalpų remontui – 15162 Lt.
Darželio grupių stalams įsigyti- 2996 Lt.

2011 metais gavome – 17844 Lt.
Gautas lėšas panaudosime lopšelio-darželio patalpų atnaujinimui.
Lėšos naudojamos suderinus su darželio taryba.

2 proc. pajamų mokesčio Jūs galite pervesti iki
2012 m. gegužės 1 d.

į šią lopšelio-darželio sąskaitą :
Vilniaus lopšelis-darželis „ Sadutė “ LT 787044060004033991,
SEB Vilniaus bankas 70440
Įmonės kodas – 190017986
Adresas – Z.Sierakausko g. 28 , Vilnius.

Iš anksto dėkojame už suteiktą darželiui paramą

Vilniaus lopšelio-darželio bendruomenės vardu
Darželio direktorė Dalia Kulionytė
Darželio tarybos pirmininkė Jadvyga Rusienė

Gerb. Tėveliai !!!

Pranešu, kad dėl Jūsų vaikų saugumo nuo š. m. lapkričio 2 d.

bus rakinami įvažiavimo į darželį vartai.

Kitaip vaikų saugumo užtikrinimo išspręsti nepavyko.

Atsiprašome už nepatogumus.

Tikimės Jūsų supratimo ir palaikymo.

Direktorė Dalia Kulionytė

Dėl parkavimo gatvėje

Apsilankykite Vilniaus savivaldybės tinklalapyje:

www.darzeliai.tk

ir sužinokite daugiau:
apie mūsų ir kitas Vilniaus miesto įstaigas...
daugiau apie renginius lopšeliuose-darželiuose...
daugiau apie ikimokyklinio ugdymo aktualijas...

Dalyvaukite apklausose...
Pasirinkite skiltį
BALSUOKITE > APKLAUSA

Parašykite komentarą apie mūsų darbą...

Rašykite - informacija@darzeliai.tk

Vilniaus m. Tarybos sprendimas dėl ikimokyklinukų maitinimo

Prašome susipažinti su priimtais ir įsigaliojusiais nuo balandžio pradžios naujais maitinimo įkainiais, kurie atsispindės tėvelių gaunamose sąskaitose.

Nauja maitinimo tvarka, Tarybos sprendimas

2% parama mūsų lopšeliui-darželiui

Mieli tėveliai,

ir šiais metais kviečiame Jums prisidėti prie mūsų mielo lopšelio-darželio gerinimo ir tobulinimo. Už praėjusiais metais surinktus Jūsų 2% paramą, mes tvarkėme darželio stogą ir šiais metais galime džiaugtis, kad jis nepraleidžia vandens ant mūsų vaikų galvų.

Prašome pervesti Jūsų galimą pervesti paramą mūsų darželiui, kad mūsų vaikai galėtų saugiai ir šiltai būti visą darbo dieną, kol Jūs triūsiate savo darbe. Ši parama Jums nieko nekainuoja papildomai, o mums ji suteikia labai labai didelę ir žymią pagalbą.

Prašome pervesti pagal sekančius darželio rekvizitus:

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "SADUTĖ "

LT 787044060004033991. AB VILNIAUS BANKAS 70440. Įmonės kodas: 1900 17986 Adresas: Z.SIERAKAUSKO g. 28.

Apie Jūsų pervestų pinigų panaudojimą visada ir visąlaik galite pilnai sužinoti pas mūsų darželio vedėją. Prašome skambinti ir užeiti bet kuriuo darbo metu, kad būtumėte pilnai užtikrinti, kaip šie Jūsų pinigėliai panaudoti.

Esant klausimams, visada prašome skambinti pagal mūsų nurodytus telefonus.

Kontaktai

Apklausa

Prašome atsakyti - Jūsų nuomonė mums labai svarbi: 

Mūsų gyvenimas nuotraukose - labai daug NUOTRAUKŲ!

Reikalavimai vaikų darželiams - lopšeliams

Prašome susipažinti su keliamais reikalavimais ir aptarti ar pas mus jų yra laikomasi ir ką reikėtų gerinti.

Straipsnis ir diskusijos

Svarbi informacija

prašome tėvelius labai atsakingai vesti savo vaikučius į lopšelį-darželį, kai pasirodo pirmieji vaikučio ligos požymiai. Mes labai prašome, kad tokiu atveju Jūs labai gerai įvertintumėte riziką, kad liga gali užsikrėsti ir kiti vaikai. Prašome supratimo ir atsakomybės.

Copyright ((c)) 2017. All rights reserved.

Contact the author at info (at) sadute.eu